VækstVærket: VIAs hold

Pia Moldt

Uddannelsesleder på Pædagoguddannelsen, VIA Campus Randers og ledelsesmæssig forankring i VækstVærket, Campus Randers.

E-mail: pimo@via.dk

Jan Erik Røjkjær Rasmussen

Underviser på Pædagoguddannelsen, VIA Campus Randers og koordinator i VækstVærket, Campus Randers

E-mail: jrr@via.dk

Anette Bavnshøj

Underviser på Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Campus Randers og ambassadør i VækstVærket, campus Randers

E-mail: anba@via.dk  

Signe Lehnskov Miranda

Underviser på Psykomotorikuddannelsen, VIA Campus Randers og ambassadør i VækstVærket, campus Randers

E-mail: simi@via.dk

Mads Lund Andersen

Underviser på Psykomotorikuddannelsen, VIA Campus Randers og ambassadør i VækstVærket, campus Randers.

E-mail: mlua@via.dk

Anita Søholm

Underviser på Pædagoguddannelsen, VIA Campus Randers og ambassadør i VækstVærket, campus Randers.

E-mail: anis@via.dk

Anne Tvede Pleth

Underviser på Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Campus Randers og ambassadør i VækstVærket, campus Randers.

E-mail: antp@via.dk

Kim Andersen

AC-medarbejder hos Pædagoguddannelsen og VækstVærket, VIA Campus Randers.