Aktiviteter 2018

21. OG 22. SEPTEMBER: OUTDOOR CAMP

Ebeltoft Outdoor og VIA Studentervæksthusene tilbyder en intensiv udendørs innovations camp, som vil foregå i den smukke natur i Mols Bjerge National Park. Ved Campens start præsenterer Ebeltoft Outdoor deres innovationsudfordring. Efterfølgende vil du i grupper arbejde med kreative processer for at komme med ideer og løsninger på udfordringen.

6. OG 7. OKTOBER: INNOMATCH

Mange typer af borgere og patienter har problemer med at indtage nok eller lødig føde, fx på grund af sygdom. Disse grupper ønsker vi at gøre en forskel for.

10. OKTOBER: GRAFISK VISUALISERING 1.0

De grundlæggende tegnefærdigheder trænes med udgangspunkt i de 4 P’er: People, place, proces and (s)peech. Færdigheder der kan bruges i mange forskellige fremtidige sammenhænge så som undervisning, præsentationer, eksamen osv.

30. OKTOBER TIL 27. NOVEMBER: IDÉAGENT

Et 20 timers kursus med fokus på dine ideer og drømme, hvor du blandt andet kommer til at arbejde med dine styrker og svagheder, ideer og drømme. Du vil blive præsenteret for en værktøjskasse med redskaber, der kan hjælpe dig inden for blandt andet idéudvikling.

5. NOVEMBER: KULTURAFTEN

Studentervæksthuset VækstVærket inviterer alle studerende fra VIA til en international aften med fokus på Kina og kulturudveksling mellem Danmark og Kina. Der vil også være kinesisk mad og fortællinger om opvækst i Kina ligesom at danske studerende kan fortælle om opvækst i Danmark,

19. NOVEMBER: GRAFISK VISUALISERING 2.0

Du arbejder videre med det du lærte i den første workshop. Der gives eksempler på skabeloner og der bliver arbejder med skalering fra A4 til væg.

14. DECEMBER: JULEAFSLUTNING

Det er simpelt: Du møder op i VækstVærket kl. 8 og får morgenmad, kaffe og en halv times ‘hjernemad’. Når klokken er 9, er du parat til undervisning med en fyldt mave og en hjerne, der er varmet op.