Aktiviteter 2019

Primor februar: Introduktion til VækstVærket

Nye studerende introduceres til VækstVærket, mulighed for at deltage og være medarrangør af aktiviteter i VækstVærket. Herunder fremvisning af hjemmeside, facebookside mm.

Forår 2019: Innovationsforløb med virksomhed 

En intensiv camp med studerende fra flere af VIA´s uddannelser, som arbejder på praksisnære udfordringer. Som deltager får du viden om et konkret arbejdsfelt, samt indsigt i at arbejde med innovationsmetoder. Forløbet er ikke færdigplanlagt endnu, flere informationer tilgår.

Forår 2019: Skub Iværksætter

20 TIMERS FORLØB FOR PSYKOMOTORIKSTUDERENDE: Forløbet SKUB IVÆRKSÆTTER er placeret samtidig med, at du studereder på det pågældende modul.

12. Marts: GRAFISK VISUALISERING 1.0

De grundlæggende tegnefærdigheder trænes med udgangspunkt i de 4 P’er: People, place, proces and (s)peech. Færdigheder der kan bruges i mange forskellige fremtidige sammenhænge så som undervisning, præsentationer, eksamen osv.

21. Marts TIL 2. Maj: IDÉAGENT

Et 20 timers kursus med fokus på dine ideer og drømme, hvor du blandt andet kommer til at arbejde med dine styrker og svagheder, ideer og drømme. Du vil blive præsenteret for en værktøjskasse med redskaber, der kan hjælpe dig inden for blandt andet idéudvikling.

10. og 11. maj: Startup Camp

Et 20 timers kursus med fokus på opstart af virksomhed. Den digitale platform Lean Business planner, danner basis for arbejdet med forretningside, StartUp, valg af virksomhedsform, regnskaber, basic bogføring og momsregnskab. Vi er Inspireret af John Hannovers bog ”StartUp”, som udgør et fælles fagligt materiale. Bogen udleveres gratis til deltagere. Tilmelding til Jan Røjkjær Rasmussen på jrr @via.dk

14. maj: GRAFISK VISUALISERING 2.0

Du arbejder videre med det du lærte i den første workshop. Der gives eksempler på skabeloner og der bliver arbejder med skalering fra A4 til væg.

https://www.facebook.com/events/399436300613903/

24. og 25. maj: Outdoor Camp

VIA Studentervæksthusene og en outdoorvirksomhed tilbyder en intensiv udendørs innovations camp, som vil foregå i enestående smuk dansk natur. Vi har tidligere været i Mols Bjerge, Thy Naturpark og Gudenåen ved Silkeborg. Ved Campens start præsenterer Outdoorvirksomheden sine innovationsudfordringer. Efterfølgende vil du i grupper arbejde med kreative processer for at komme med ideer og løsninger på udfordringerne.

https://www.facebook.com/events/418140665708554/

28. Maj: Studietur til Friland

VækstVærket inviterer alle studerende til den økologiske og bæredygtige iværksætterlandsby Friland. Her er tre workshops:

  1. Rundvisning og foredrag om friland
  2. Kulturworkshop med kinesiske studerende
  3. Brug af frilands udearealer til fælles formål.

https://www.facebook.com/events/1217569851739457/

21 juni: Morgenmad og hjernemad
Det er simpelt: Du møder op i VækstVærket kl. 8 og får morgenmad, kaffe og en halv times ‘hjernemad’. Når klokken er 9, er du parat til undervisning med en fyldt mave og en hjerne, der er varmet op.

https://www.facebook.com/events/679816985766024/