VækstVærket

VækstVærket er et samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania, Via University College og Randers Kommune. Fysisk finder man VækstVærket på Jens Otto Krags plads – midt i Randers C!

Som navnet antyder, er VækstVærket sat i søen for at fremme entrepreneurskab (Vækst) gennem en solid forankring i det lokale (Værket). Derudover skal det også fremme et aktivt studiemiljø.

Målgruppe

VækstVærket opererer i realiteten med to forskellige målgrupper. På den ene side er VækstVærket naturligvis beregnet til byens studerende på VIA og Dania samt ungdomsuddannelserne, som har ambitioner og drømme om iværksætteri. Omvendt er vores erfaring, at forretningsudvikling og iværksætteri bedst foregår i tæt kontakt med allerede eksisterende virksomheder. På sigt håber vi derfor på, at få engageret det lokale erhvervsliv i det arbejde og den dynamik, der omgiver VækstVærket.

Formål

Vækstværket er målrettet dig som går med en drøm og at arbejde med forretningsudvikling. Det kan enten være som selvstændig iværksætter, der skal i gang med at lancere en virksomhed, eller som måske allerede er i gang med at udleve drømmen om at blive selvstændig. Ligeledes er det også et tilbud til dig, som har et konkret udviklingsprojekt sammen med en virksomhed, og som har brug for sparring af professionelle undervejs i forløbet. Uanset hvor du er i processen, vil vi gerne hjælpe dig på vej.

De studerende

De studerende kommer med vidt forskellige baggrunde. Danias studerende har et merkantilt præg, mens VIA studerende har fokus på velfærdsområder. Fælles for begge uddannelsesinstitutioner er dog et markant fokus på iværksætteri og innovation og for at koble den viden som findes på uddannelsesinstitutionen sammen med praktisk og virkelighedsnær know-how fra branchen.

Et godt studiemiljø

Udover at VækstVærket skal fungere som et inkubationsmiljø for gode ideer og nye forretningstiltag, er det ligeledes vigtigt, at der skabes de nødvendige sociale rammer for at de gode ideer og samarbejde kan trives.