Studerende visualiserer sine ideer!

Studerende visualiserer sine ideer!

Du kan møde en vejleder den første og tredje mandag i hver måned fra kl. 12.00 – 14.00. Du behøver ikke at bestille tid, men kan bare møde op. Den første mandag i hver måned er det undervisere fra uddannelsesinstitutionerne i Randers, der varetager vejledningen. Underviserne vil støtte og vejlede dit/jeres faglige udviklingsprojekt, og de har mulighed for at formidle yderligere kontakt til faglige ressurcepersoner. Den tredje mandag i hver måned er det vejledning ved Randers Erhverv- og Udviklingsråd.   Denne vejledning er særligt målrettet dig, der gerne vil realisere dine ideer til virksomhed. Inspiration og videndeling Den første og tredje mandag kan du desuden møde folk, der har erfaring med faglige udviklingsprojekter og/eller iværksættelse i bred forstand. Der vil være et kortere oplæg og mulighed for dialog.