Med udgangspunkt i den nationale innovationsuge 47 i 2013, valgte studerende fra Dania og VIA at benytte sig af VækstVærket. De havde en konkret problemstilling som skulle løses for Sundhedshuset i Randers. Nedenfor kan du læse resultatet:

Sundhedshuset i Randers er en blanding af privat og offentlig virksomhed, der leverer borgernære professionelle løsninger inden for sundhed til borgerne i Randers. Blandt andet har den kommunale tandpleje til huse og der er fysioterapi og apotek tilknyttet.

Sundhedshuset havde udfordret de studerende til at løse nogle af de udfordringer de dagligt kæmper med at løse og endnu ikke har fået svar på. Blandt andet vil tandplejen gerne indføre et booking system, der kan hjælpe med at nedbringe udeblivelser og dermed optimere driften af sundhedsplejen. Sundhedshuset vil også gerne profileres mere i befolkningen og 2 muligheder er at lave en ”Healthy Food Festival” samt øge borgerinddragelsen i beslutninger omkring hvordan puljer til fremme af sundheden skal anvendes.

Danske og Internationale Markedsføringsøkonomer fra AVU Dania i Randers sammen med Pædagog, Sygepleje og Psykomotorik studerende fra VIA UC i Randers samlede handsken op og arbejdede i uge 47 på at løse Sundhedshusets udfordringer. Arbejdet foregik i det nyåbnede studentervæksthus i midten, VækstVærket, hvor de studerende havde rammerne til at arbejde sammen om at løse de udfordringer som Sundhedshuset havde stillet dem.

Det blev til mange spændende og forskelligartede løsningsforslag, og disse blev modtaget af Sundhedshuset fredag i uge 47 med stor begejstring. Det bedste cadeau til de studerende er måske at efterfølgende blev en gruppe anmodet om at komme forbi og præsentere netop deres ideer og at Sundhedshuset gerne vil invitere 2 Markedsføringsøkonomstuderende i praktik på det kommende semester til at implementere flere af ideerne.