Vækstværket skaber et kreativt og innovativt miljø, der faciliterer kontakt og netværksdannelse mellem studerende, dimittender, erhvervsliv, offentlige institutioner, interesseorganisationer, NGO´er og byens borgere.