1469919_719742264720868_1662739901_n

De studerende fra Dania og VIA kommer med vidt forskellige baggrunde. Danias studerende har et mere merkantilt præg, mens VIA studerende mere har fokus på ”blødere” områder. Fælles for begge uddannelsesinstitutioner er dog et markant fokus på iværksætteri og innovation, og for at koble den viden som findes på uddannelsesinstitutionen sammen med praktisk og virkelighedsnær know-how fra branchen.