Diplom

VækstVærket opererer i realiteten med to forskellige målgrupper. På den ene side er VækstVærket naturligvis beregnet til de studerende på VIA og Dania som har ambitioner og drømme om iværksætteri. Omvendt er vores erfaring, at forretningsudvikling og iværksætteri bedst foregår i tæt kontakt med allerede eksisterende virksomheder. På sigt håber vi derfor på, at få engageret det lokale erhvervsliv i det arbejde og den dynamik der omgiver VækstVærket.